≡ huaxinnianhua的帖子 ≡

  主题 发帖人 回复/人气 最后更新/回复人
本酒店招茶艺员服务员,传菜员楼杂员和收银 huaxinnianhua 0/51 2021-01-12 09:49 huaxinnianhua
颐东酒店诚聘 huaxinnianhua 0/63 2021-01-06 10:31 huaxinnianhua
颐东招聘 huaxinnianhua 0/80 2021-01-04 12:23 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/78 2021-01-02 09:26 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/93 2020-12-23 17:58 huaxinnianhua
颐东国宴 huaxinnianhua 0/89 2020-12-21 11:37 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/89 2020-12-17 09:48 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/85 2020-12-10 09:31 huaxinnianhua
招服务员,招洗碗阿姨和打荷 huaxinnianhua 0/104 2020-12-07 15:05 huaxinnianhua
酒店急招水台和学徒 huaxinnianhua 0/108 2020-12-03 15:42 huaxinnianhua
招洗碗阿姨,招服务员,招水台、炭烧 huaxinnianhua 0/99 2020-11-30 08:58 huaxinnianhua
招洗碗阿姨,招服务员,招水台、炭烧 huaxinnianhua 0/107 2020-11-29 09:22 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店 huaxinnianhua 0/101 2020-11-27 10:00 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/109 2020-11-26 08:48 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店 huaxinnianhua 0/102 2020-11-25 08:38 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/113 2020-11-23 09:22 huaxinnianhua
颐东酒店诚聘 huaxinnianhua 0/101 2020-11-20 11:58 huaxinnianhua
招聘招聘 huaxinnianhua 0/132 2020-11-19 16:50 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/108 2020-11-17 11:52 huaxinnianhua
酒店诚招 huaxinnianhua 0/131 2020-11-09 09:38 huaxinnianhua
诚招茶艺员,服务员,厨房水台,打荷,底薪提成制,待遇好 huaxinnianhua 0/185 2020-11-07 17:45 huaxinnianhua
急招水台2名,楼面部多个岗位 huaxinnianhua 0/171 2020-11-06 12:26 huaxinnianhua
急招水台,打荷和茶艺 huaxinnianhua 0/117 2020-11-03 15:24 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/123 2020-11-03 08:28 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/125 2020-10-30 10:23 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招聘多个岗位 huaxinnianhua 0/162 2020-10-28 09:03 huaxinnianhua
大酒店招聘,欢迎咨询 huaxinnianhua 0/137 2020-10-25 17:45 huaxinnianhua
酒店急招 huaxinnianhua 0/125 2020-10-24 08:33 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘,饮食商会招聘 huaxinnianhua 0/143 2020-10-21 09:10 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招聘多个岗位 huaxinnianhua 0/163 2020-10-16 18:04 huaxinnianhua
客服中心
联系方式
18316822688
- 广告赞助
- 活动合作
微信扫一扫