≡ huaxinnianhua的帖子 ≡

  主题 发帖人 回复/人气 最后更新/回复人
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/13 2019-11-16 09:33 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/28 2019-11-15 18:00 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/21 2019-11-14 09:07 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招聘多个岗位 huaxinnianhua 0/20 2019-11-13 10:06 huaxinnianhua
招咨客、服务员,茶艺员和洗碗洗菜阿姨 huaxinnianhua 0/19 2019-11-12 12:01 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招聘多个岗位 huaxinnianhua 0/19 2019-11-11 08:53 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招聘多个岗位 huaxinnianhua 0/13 2019-11-11 08:51 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/29 2019-11-10 16:23 huaxinnianhua
城北餐饮店招服务员 huaxinnianhua 0/29 2019-11-08 15:38 huaxinnianhua
颐东酒店诚聘 huaxinnianhua 0/29 2019-11-08 15:28 huaxinnianhua
招咨客招洗碗洗菜阿姨 huaxinnianhua 0/33 2019-11-07 09:27 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招聘多个岗位 huaxinnianhua 0/35 2019-11-05 10:42 huaxinnianhua
城北餐饮店招聘服务员多名 huaxinnianhua 0/26 2019-11-05 09:53 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招聘多个岗位 huaxinnianhua 0/41 2019-11-02 09:03 huaxinnianhua
诚招咨客和茶艺,洗碗洗菜阿姨 huaxinnianhua 0/45 2019-10-30 17:11 huaxinnianhua
诚招咨客和茶艺,洗碗洗菜阿姨 huaxinnianhua 0/33 2019-10-29 16:27 huaxinnianhua
急招咨客2名 huaxinnianhua 0/30 2019-10-28 09:29 huaxinnianhua
急招咨客、洗菜阿姨,茶艺 huaxinnianhua 0/50 2019-10-27 08:57 huaxinnianhua
急招咨客,茶艺和洗菜阿姨 huaxinnianhua 0/41 2019-10-24 11:15 huaxinnianhua
诚招咨客,茶艺,洗菜员和电工 huaxinnianhua 0/49 2019-10-23 09:54 huaxinnianhua
招咨客招洗菜员招电工 huaxinnianhua 0/43 2019-10-22 14:43 huaxinnianhua
急招咨客 huaxinnianhua 0/38 2019-10-22 10:32 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/51 2019-10-21 15:19 huaxinnianhua
招部长,茶艺,洗菜阿姨和电工 huaxinnianhua 0/45 2019-10-19 10:00 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/45 2019-10-18 09:15 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招聘多个岗位 huaxinnianhua 0/66 2019-10-16 16:00 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招聘多个岗位 huaxinnianhua 0/62 2019-10-14 15:34 huaxinnianhua
招咨客、茶艺、服务员和后勤阿姨 huaxinnianhua 0/47 2019-10-11 12:09 huaxinnianhua
招咨客,服务员,茶艺员,洗菜阿姨 huaxinnianhua 0/68 2019-10-09 16:10 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/82 2019-10-06 14:10 huaxinnianhua