≡ huaxinnianhua的帖子 ≡

  主题 发帖人 回复/人气 最后更新/回复人
颐东国宴大酒店招聘多个岗位 huaxinnianhua 0/14 2020-10-28 09:03 huaxinnianhua
大酒店招聘,欢迎咨询 huaxinnianhua 0/42 2020-10-25 17:45 huaxinnianhua
酒店急招 huaxinnianhua 0/35 2020-10-24 08:33 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘,饮食商会招聘 huaxinnianhua 0/48 2020-10-21 09:10 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招聘多个岗位 huaxinnianhua 0/74 2020-10-16 18:04 huaxinnianhua
急招多个岗位,待遇从优 huaxinnianhua 0/104 2020-10-15 18:02 huaxinnianhua
酒店招人,急招 huaxinnianhua 0/65 2020-10-15 14:53 huaxinnianhua
诚招女店员女文员 huaxinnianhua 0/64 2020-10-14 10:36 huaxinnianhua
急招咨客、水台、外卖砧板员 huaxinnianhua 0/51 2020-10-14 08:27 huaxinnianhua
急招水台2名,楼面部多个岗位 huaxinnianhua 0/60 2020-10-13 17:58 huaxinnianhua
诚招女店员女文员 huaxinnianhua 0/76 2020-10-12 10:12 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘楼面部点心部厨房部多个岗位 huaxinnianhua 0/52 2020-10-12 09:19 huaxinnianhua
大酒店招聘,欢迎咨询 huaxinnianhua 0/71 2020-10-11 14:56 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招聘多个岗位 huaxinnianhua 0/87 2020-10-08 15:10 huaxinnianhua
招聘招聘 huaxinnianhua 0/129 2020-10-07 12:24 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招聘多个岗位 huaxinnianhua 0/70 2020-10-06 08:41 huaxinnianhua
大酒店招聘,欢迎咨询 huaxinnianhua 0/71 2020-10-05 09:29 huaxinnianhua
酒店招聘,待遇从优 huaxinnianhua 0/104 2020-10-02 16:58 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招聘多个岗位 huaxinnianhua 0/68 2020-09-30 10:29 huaxinnianhua
酒店招聘,可包食宿 huaxinnianhua 0/85 2020-09-29 08:17 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招聘多个岗位 huaxinnianhua 0/75 2020-09-28 12:12 huaxinnianhua
酒店大量招人 huaxinnianhua 0/94 2020-09-26 15:29 huaxinnianhua
诚招楼面部,后勤部,厨房部和点心部员工 huaxinnianhua 0/79 2020-09-26 08:58 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘收银员,外卖砧板,厨房学徒等多个岗位 huaxinnianhua 0/80 2020-09-25 08:42 huaxinnianhua
招收银员茶艺员,砧板师傅 huaxinnianhua 0/70 2020-09-23 12:17 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招聘多个岗位 huaxinnianhua 0/74 2020-09-21 08:42 huaxinnianhua
酒店急招茶艺员,待遇从优 huaxinnianhua 0/86 2020-09-19 16:04 huaxinnianhua
酒店急招,有意者请到店面试 huaxinnianhua 0/87 2020-09-18 11:39 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/83 2020-09-17 11:18 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/70 2020-09-17 11:18 huaxinnianhua
客服中心
联系方式
18316822688
- 广告赞助
- 活动合作
微信扫一扫