≡ huaxinnianhua的帖子 ≡

  主题 发帖人 回复/人气 最后更新/回复人
招茶艺员多名 huaxinnianhua 0/17 2020-05-25 08:54 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招多个茶艺员 huaxinnianhua 0/21 2020-05-24 09:59 huaxinnianhua
酒店诚招咨客和茶艺员 huaxinnianhua 0/20 2020-05-23 10:02 huaxinnianhua
酒店招聘,有意者请到店面试详谈 huaxinnianhua 0/47 2020-05-22 08:31 huaxinnianhua
招咨客茶艺男楼杂和洗菜阿姨 huaxinnianhua 0/48 2020-05-21 08:16 huaxinnianhua
招咨客、茶艺,洗菜员和男楼杂各1名 huaxinnianhua 0/33 2020-05-20 08:51 huaxinnianhua
招咨客、茶艺和洗菜阿姨 huaxinnianhua 0/33 2020-05-19 08:39 huaxinnianhua
招咨客、茶艺和洗菜阿姨 huaxinnianhua 0/51 2020-05-18 10:28 huaxinnianhua
酒店诚聘,有经验者优先考虑 huaxinnianhua 0/75 2020-05-17 08:48 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/75 2020-05-15 08:36 huaxinnianhua
酒店招男楼杂员1名 huaxinnianhua 2/55 2020-05-13 14:20 huaxinnianhua
酒店招聘,有经验者有意者请到店面试 huaxinnianhua 1/121 2020-04-30 11:21
颐东国宴大酒店招聘多个岗位 huaxinnianhua 0/90 2020-04-28 08:52 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/108 2020-04-27 09:59 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招监控员1名 huaxinnianhua 0/74 2020-04-27 08:32 huaxinnianhua
酒店招聘监控员1名 huaxinnianhua 0/116 2020-04-26 08:54 huaxinnianhua
酒店招聘,可包食宿 huaxinnianhua 0/187 2020-04-21 08:35 huaxinnianhua
酒店招楼杂阿姨 huaxinnianhua 0/78 2020-04-20 16:26 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招聘啦,有意者请到来面试。 huaxinnianhua 0/92 2020-04-20 08:58 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 2/110 2020-04-19 11:33 huaxinnianhua
招监控员,男女不限 huaxinnianhua 0/200 2020-03-31 08:32 huaxinnianhua
招监控员 huaxinnianhua 2/144 2020-03-30 13:56 360
招咨客 huaxinnianhua 0/116 2020-03-15 09:16 huaxinnianhua
酒店招聘女咨客2名 huaxinnianhua 0/121 2020-03-10 09:29 huaxinnianhua
本酒店诚招咨客2名 huaxinnianhua 0/127 2020-03-06 15:56 huaxinnianhua
招咨客2名 huaxinnianhua 0/133 2020-03-04 09:11 huaxinnianhua
招咨客和洗菜阿姨 huaxinnianhua 0/148 2020-03-02 11:18 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/159 2020-01-20 10:26 huaxinnianhua
招寒假工多名,年初一临工多名 huaxinnianhua 0/177 2020-01-17 09:32 huaxinnianhua
本酒店招聘寒假工多名 huaxinnianhua 0/156 2020-01-17 09:22 huaxinnianhua