≡ huaxinnianhua的帖子 ≡

  主题 发帖人 回复/人气 最后更新/回复人
酒店招水台和砧板,包食住 huaxinnianhua 0/35 2019-07-18 08:32 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 2/24 2019-07-18 08:31 huaxinnianhua
招传菜员和煮饭阿姨 huaxinnianhua 0/60 2019-07-14 11:21 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/40 2019-07-12 09:16 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/41 2019-07-08 08:52 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 2/39 2019-07-12 09:12 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 3/60 2019-07-07 09:08 huaxinnianhua
招打荷招煎炸 huaxinnianhua 0/51 2019-06-30 08:43 huaxinnianhua
招多个岗位,欢迎咨询 huaxinnianhua 0/86 2019-06-29 08:57 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/24 2019-06-27 08:51 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/36 2019-06-23 09:24 huaxinnianhua
招咨客和服务员和茶艺员 huaxinnianhua 0/21 2019-06-21 08:58 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/29 2019-06-20 08:39 huaxinnianhua
诚招服务员茶艺员,包食宿 huaxinnianhua 2/30 2019-06-23 09:24 huaxinnianhua
招茶艺员和服务员多名,包食宿 huaxinnianhua 0/27 2019-06-18 08:55 huaxinnianhua
诚招多名茶艺员和服务员 huaxinnianhua 0/28 2019-06-17 08:41 huaxinnianhua
包吃包住福利好 huaxinnianhua 0/53 2019-06-15 08:33 huaxinnianhua
招刺身师傅招茶艺 huaxinnianhua 0/18 2019-06-14 09:28 huaxinnianhua
招茶艺员、服务员和鱼生师傅 huaxinnianhua 0/11 2019-06-13 10:02 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招茶艺员服务员和鱼生师傅 huaxinnianhua 2/27 2019-06-13 10:01 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店招茶艺员服务员和刺身师傅 huaxinnianhua 1/25 2019-06-11 14:35 cheng8800
诚招茶艺和服务员,刺身1名 huaxinnianhua 0/19 2019-06-10 11:16 huaxinnianhua
诚招茶艺多名,生熟手均可 huaxinnianhua 0/30 2019-06-09 14:24 huaxinnianhua
急招茶艺多名 huaxinnianhua 0/31 2019-06-08 09:36 huaxinnianhua
招刺身师傅招茶艺 huaxinnianhua 0/16 2019-06-04 08:51 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/38 2019-06-03 08:54 huaxinnianhua
诚招茶艺多名,生熟手均可 huaxinnianhua 0/31 2019-06-01 11:58 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/25 2019-05-31 08:52 huaxinnianhua
急招茶艺,包食宿 huaxinnianhua 0/28 2019-05-30 09:10 huaxinnianhua
颐东国宴大酒店诚聘 huaxinnianhua 0/25 2019-05-29 09:08 huaxinnianhua
  • 电话直呼

    • 18316822688
    • 广告赞助 :
    • 活动合作 :
  • 微信扫一扫